Angajatorii au obligația de  a lua mă­surile necesare pentru protecţia securităţii şi  sănătăţii lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscuri­lor profesionale. Această prevedere se conține în art.10 din Legea securi­tăţii şi  sănătăţii în muncă nr. 186 din 10.07.2008.
Totodată potrivit Normelor pentru ela­borarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii nr. 40 din 16.08.2001, aprobate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, la locurile de muncă unde temperatura aerului depă­şeşte constant 30°C, se va asigu­ra apă carbogazoasă salină (1g NaCl/1000ml) sau minerală, în cantitate de 2-4 litri de persoană pe schimb, distribuită la tempera­tura de 16-18°C.
Potrvit Serviciului Hidrometeorologic de Stat începând de vineri și până 17 iulie, în Republica Moldova temperaturile vor crește până la 40 de grade Celsius. În acest sens meteorologii au emis cod porticaliu de caniculă în regiunile de nord ale țării și cod roșu în celelalte zone.