Biroul Național de Statistică informează că, în luna decembrie 2022 producția industrială (serie brută) s-a redus față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 13,9%. Micșorarea producției în decembrie 2022 față de luna decembrie 2021 a fost determinată de descreșteri în industria extractivă (-19,5%), în industria prelucrătoare (-15,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-7,2%), generând scăderea producției pe total industrie cu respectiv 0,3%, 12,2% și 1,4% (ved. Figura 1 și Tabelul 1).

În luna decembrie 2022, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a micșorat cu 12,9% față de luna decembrie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria extractivă (-12,6%), în industria prelucrătoare (-13,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-8,4%).

Datele figurii în format .xlsx

Evoluția producției industriale în decembrie 2011 – decembrie 2022 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele figurii în format .xlsx

În anul 2022 comparativ cu anul precedent producția industrială (serie brută) s-a redus cu 5,1%. Micșorarea producției în anul 2022 față de anul precedent a fost generată de descreșterea producției în industria extractivă (-4,9%), în industria prelucrătoare (-4,5%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-8,4%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în anul 2022 comparativ cu anul 2021 s-a micșorat cu 4,3%, ca rezultat al descreșterii producției în industria extractivă (-4,3%), în industria prelucrătoare (-3,5%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-8,7%)

În luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 industria alimentară a înregistrat o descreștere a producției cu 20,4% (ceea ce a generat descreșterea indicelui general pe total industrie cu 4,4%). Descreșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahăr) cu 52,2% (generând micșorarea indicelui general pe total industrie cu 3,2%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 27,2% (-0,5%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 11,1% (-0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 8,1% (-0,1%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 7,2% (-0,4%); fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 4,7% (-0,2%) etc.

În același timp, s-a înregistrat creștere a producției industriale la fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon cu 25,9%.

Totodată, în luna decembrie 2022 față de decembrie 2021 s-au înregistrat descreșteri și la alte activități ale industriei prelucrătoare decât industria alimentară, în special la activitățile: industria metalurgică cu 77,3% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 0,2%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 – cu 67,5% (-3,1%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 54,0% (-1,0%); tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor – cu 36,5% (-0,3%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 26,6% (-0,4%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 19,0% (-0,9%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 16,8% (-0,5%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 16,7% (-0,4%); fabricarea băuturilor – cu 16,3% (-2,2%); fabricarea produselor textile – cu 13,2% (-0,4%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 8,2% (-0,3%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 7,5% (-0,1%); alte activități industriale n.c.a.4 – cu 6,7% (-0,1%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 1,2% (-0,1%) etc.

În luna decembrie 2022 s-au înregistrat creșteri față de decembrie 2021 la unele activități ale industriei prelucrătoare (în afară de industria alimentară), în special la: fabricarea de mobilă cu 60,9% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 1,9%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 40,6% (+0,3%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 34,7% (+0,3%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 10,4% (+0,3%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 2,3%.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *