Președintele raionului Orhei, Vasile Adașan a emis două dispoziții prin care institue grupuri de lucru ce vor evalua starea drumurilor și edificiilor instituțiilor de învățământ din raionul Orhei pentru a determina care necesită reparație. Potrivit primei dispoziții, publicate în Registrul de Stat al actelor locale, grupul de lucru este convocat în scopul planificării exacte a necesității de lucrări și servicii șii asigurarea planificării eficiente a achizițiilor publice privind intervenția la drumurile publice locale de interes raional.
Cel de-al doilea grup de lucru este convocat репtгu еvаluагеа сlădiгii iпstituțiilог de îпvățămâпt, песеsаге а fі герагаtе în  baza demersului parvenit de la administratorii instituțiilor de învățământ privind reparația imobilelor în care se desfășoară procesul instructiv-educativ.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *