Guvernul a aprobat în ședința sa de azi, o hotărâre prin care a stabilit volumele alocațiilor repartizate bugetelor locale pentru asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în sectorul bugetar. Potrvit documentului din alocațiile bugetare aprobate în bugetul de stat pentru anul curent în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor pentru asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în sectorul bugetar, inclusiv pentru acordarea premiului annual autoritățile publice locale din raionul Orhei vor primi peste 2,1 milioane de lei. Consiliul Raional Orhei va primi 880,5 mii lei pentru învățământul general și 61,7 mii lei pentru școala sportivă. Mai multe primării din raion vor primi în total 540,7 mii lei pentru învățământul general și 699,2 mii lei drept transferuri cu destinație specială.
Potrivit hotărâriii de guvern, în scopul acoperirii insuficienței de resurse pentru anul 2023 în instituțiile de învățământ general pentru achitarea salariilor angajaților, prin derogare de la Regulamentul privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale autoritățile publice locale de nivelul al doilea vor putea repartiza și redistribui mijloacele financiare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *