Curtea Supremă de Justiție i-a dat dreptate candidatului PAS, Sergiu Stanciu și a restituit pentru rejudecare la Curtea de Apel Chișinău, într-un alt complet de judecată cauza în care se solicită anularea alegerilor locale din mun.Orhei.Potrivit deciziei CSJ, publicate pe site-ul instanței, între altele completul de judecată al Curții Supreme de Justiție remarcă că, instanțele ierarhic inferioare au ajuns la concluzia respingerii acțiunii fără a da o  apreciere faptului că, la 14 noiembrie 2023, ora 09.56, Judecătoria Orhei, sediul Central, a informat Consiliul electoral al circumscripției electorale Orhei cu privire la existența unei cauzei pendinte, reclamant fiind Stanciu Sergiu, concurent electoral din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, ședința de judecată fiind numită pentru 16 noiembrie 2023, ora 09.00 . Sub acest aspect, instanța de recurs subliniază că, instanțele ierarhic inferioare urmau să constate dacă Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Orhei până la adoptarea hotărârii nr. 84 din 14 noiembrie 2023, a cunoscut despre informația enunțată mai sus. Or, aspectele date nu au fost verificate și analizate de către instanța de apel, aceasta limitându-se doar de a constata că instanța de fond corect a apreciat legalitatea actelor administrative contestate. Așa fiind, clarificarea acestor împrejurări devine inevitabilă întru stabilirea temeiniciei/netemeiniciei pretențiilor lui Stanciu Sergiu, concurent electoral din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *